Skanska-Karolinska sjukhuset

Föroreningar fanns i betongen, träflisor och dyl, vi har tagit bort alla föroreningar och bränt bort all övrig organiskt material från betongen.
Klart V16