KTH Stockholm

Avslutade den 10/1-2014 ,  300 kvm renovering natursten, samt ca 100 kvm renovering trägolv på kungliga tekniska högskolan i stockholm      ( KTH ).

Entrepenör: Oljibe AB